Ładowanie
file ico

Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej

file ico

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

file ico

Wniosek o udzielenie zezwolenia na urządzenie loterii fantowej

file ico

Kwestionariusz ankiety dla mieszkańców

file ico

Wzór umowy o wykonanie koncertu (docx)

Wersja docx (word) pliku

Powiązane artykuły: Solidna umowa na gminny koncert

Powiązane artykuły: Solidna umowa na gminny koncert

file ico

Wzór umowy o wykonanie koncertu (pdf)

Wersja pdf pliku

Powiązane artykuły: Solidna umowa na gminny koncert

Powiązane artykuły: Solidna umowa na gminny koncert