Ładowanie

innowacje w zasięgu ręki - Przykładowe Artykuły

Natalia Szymonowska

Jak stworzyć idealną stronę WWW dla jednostki samorządowej

Strony internetowe od lat są jedną z najważniejszych wizytówek, zarówno dla mniejszych lub większych firm, jak i organizacji oraz jednostek samorządu terytorialnego. Chociaż trendy często się zmieniają, najważniejsze jest wciąż to samo: strona musi być czytelna i przejrzysta dla odwiedzających ją osób.

 

Marcin Król

Oferta inwestycyjna + jej promocja = klucz do pozyskania inwestorów w gminie

Ciągły rozwój infrastruktury komunikacyjnej w naszym kraju oraz dobra koniunktura gospodarcza to szansa dla wielu gmin na pozyskanie inwestorów na terenach, które do tej pory wydawały się mało atrakcyjne pod tym kątem. Sami inwestorzy również coraz częściej przychylnie spoglądają nie tylko w kierunku wielkich aglomeracji miejskich, gdzie grunty są drogie, a o pracowników trudno, ale właśnie w kierunku mniejszych ośrodków miejskich, a nawet gmin wiejskich.

Agnieszka Majka

Przewodniki mobilne – współczesna promocja miasta i regionu

W dobie nowoczesnych technologii mamy coraz szerszy wachlarz możliwości promocji swojego regionu. Warto z nich korzystać, zwłaszcza w obecnym czasie, kiedy szczególny akcent kładziemy na turystykę regionalną. Nowoczesne rozwiązania technologiczne potrafią ukazać atuty miejsca z wielu perspektyw, dając nowe i wygodne rozwiązania w terenie. Połączone z innymi formami promocji, są doskonałym uzupełnieniem oferty turystycznej. Jednocześnie powiększają grono odbiorców o różne grupy, niekoniecznie turystyczne, które dzięki nowym formom i narzędziom mogą lepiej poznawać konkretne miejsce, miasto, wieś czy region.

Marcin Król Tomasz Telesiński

Kierunek E-Usługi. Co trzeba wiedzieć? Cześć II”, Marcin Król

W pierwszej części artykułu opublikowanej w nr. 2 (20) 2020 zostało omówione pojęcie e-usług oraz projekty realizowane w zakresie rozwoju e-usług na poziomie centralnym. Jakże temat e-usług stał się aktualny tuż po tej publikacji w dobie epidemii COVID-19! Przygotowana zawczasu druga część artykułu, mówiąca o wdrażaniu e-usług w polskim samorządzie, stała się jeszcze bardziej użyteczna, bo pojęcie „dostępu mieszkańców do spraw urzędowych przez Internet” nabrało zupełnie innego znaczenia. Dlatego druga część artykułu o e-usługach to lektura obowiązkowa.

Marcin Król Tomasz Telesiński

Kierunek E-Usług

„E-usługi” to niewątpliwie bardzo chwytliwe hasło. Pojawia się w słowniku samorządowców od co najmniej 15 lat, a jego znaczenie jest rozszerzane z roku na rok na nowe obszary funkcjonowania samorządu w Internecie. Co to są e-usługi, jak obecnie wygląda stan ich realizacji w polskim samorządzie, ale również jakie są oczekiwania samorządowców i mieszkańców oraz możliwości wdrażania na pograniczu nowej perspektywy unijnej?
 

Agata Krypczyk

Co nas czeka w 2020 roku? Zmiany i trendy w komunikacji za pomocą social mediów

Z roku na rok przybywa nowych formatów reklamowych, kanałów komunikacji, a przede wszystkim możliwości, które znacząco wpływają na kontakt z klientem. Social media stwarzają wiele szans, by wzmocnić wizerunek, a także wpływać na świadomość w zakresie różnych tematów. Ostatnie 10-lecie pokazało, że Internet, zyskując coraz większe znaczenie, zajął pierwsze miejsce w procesie komunikacji oraz wymiany informacji i w dalszym ciągu będzie odgrywać rolę wśród środków przekazu.

Marcin Król

E-dialog, czyli o konsultacjach społecznych po nowemu

Rozmowa to podstawowa funkcja komunikacji międzyludzkiej. Dzięki tej formie interakcji następuje postęp cywilizacyjny, a my jesteśmy w stanie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Prowadząc dialog, konsultujemy się ze sobą nawzajem i poznajemy obopólne potrzeby.

Na takich samych założeniach opierają się konsultacje społeczne – dość nowatorska dla naszej młodej demokracji, ale powszechnie już stosowana formuła zasięgania opinii na temat różnych istotnych kwestii. Jest to ważny element w procesie podejmowania decyzji przez władze lokalne.

Agata Krypczyk

Twitter dobrym narzędziem dla gmin i miast?

Twitter kojarzy się większości osób przede wszystkim z polityką. Jest to jednak miejsce używane przez wiele branż, które wzajemnie przenikają się i uzupełniają. Na Twitterze roi się od dziennikarzy (także tych lokalnych), dlatego używając tego kanału do komunikacji i realizacji naszych celów, możemy zapewnić sobie dodatkowy kanał docierania do nich

Marcin Król

W pogoni za satysfakcją klienta

Wszyscy codziennie dążymy do spełnienia swoich oczekiwań, czyli osiągnięcia satysfakcji na niezliczonej ilości obszarów – od poszczególnych elementów życia prywatnego po zawodowe. Osiągnięcie celu nie jest łatwe, ponieważ oczekiwania wciąż wzrastają. Już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, czyli w momencie boomu konsumpcjonizmu, zespół Rolling Stones śpiewał o trudnościach w osiągnięciu satysfakcji, słusznie zauważając jak bardzo zaczęły rosnąć oczekiwania w tej przestrzeni. Od tego czasu wszyscy sprzedawcy dwoją się i troją, aby zadowolić swoich klientów. Podobną rolę w tym obszarze zaczynają pełnić urzędy samorządu lokalnego, wchodząc w relację z odbiorcami ich usług, czyli mieszkańcami społeczności lokalnych.

Kasia i Maciej Marczewscy

Bloger to już nie tylko blog. Fundacja Ruszaj w Drogę!

Lata doświadczeń we współpracy z partnerami turystycznymi, w tym z samorządami, sprawiły, że najlepsi polscy blogerzy podróżniczy w niczym już nie ustępują doświadczonym agencjom. Blogerska sieć kontaktów pozwala promować turystyczne miejsca nie tylko na blogach, ale także w prasie, radio czy telewizji. Relacje publikowane na blogach są profesjonalne, merytoryczne i angażujące, a filmy przypominają najlepsze światowe produkcje reklamowe. Stała baza zaangażowanych czytelników blogów sprawia, że generowane zasięgi już dawno przewyższyły te oferowane przez turystyczne wydawnictwa.