Ładowanie

E-dialog, czyli o konsultacjach społecznych po nowemu

Rozmowa to podstawowa funkcja komunikacji międzyludzkiej. Dzięki tej formie interakcji następuje postęp cywilizacyjny, a my jesteśmy w stanie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Prowadząc dialog, konsultujemy się ze sobą nawzajem i poznajemy obopólne potrzeby.

Na takich samych założeniach opierają się konsultacje społeczne – dość nowatorska dla naszej młodej demokracji, ale powszechnie już stosowana formuła zasięgania opinii na temat różnych istotnych kwestii. Jest to ważny element w procesie podejmowania decyzji przez władze lokalne.

PODSTAWY PRAWNE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

Konsultacje społeczne jako proces dialogu i włączania mieszkańców w decydowanie o wspólnocie mają dość silne umocowanie prawne w naszych przepisach. Przede wszystkim art. 4 Konstytucji RP stanowi, że władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu i to On ją wykonuje bądź to przez przedstawicieli wybieranych w wyborach powszechnych, bądź bezpośrednio.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE