Ładowanie

„E-usługi” to niewątpliwie bardzo chwytliwe hasło. Pojawia się w słowniku samorządowców od co najmniej 15 lat, a jego znaczenie jest rozszerzane z roku na rok na nowe obszary funkcjonowania samorządu w Internecie. Co to są e-usługi, jak obecnie wygląda stan ich realizacji w polskim samorządzie, ale również jakie są oczekiwania samorządowców i mieszkańców oraz możliwości wdrażania na pograniczu nowej perspektywy unijnej?
 

 

E-USŁUGI A URZĄD

Długie kolejki stanowią jeden z największych problemów związanych z załatwianiem nawet najprostszej sprawy w urzędach. Innym problemem jest również brak zrozumienia wypełnianych dokumentów, co może powodować jeszcze dłuższe kolejki – urzędnicy w końcu muszą każdemu po kolei wszystko wytłumaczyć. Problemy te są uciążliwe nie tylko dla Polaków korzystających z usług urzędów, ale również dla osób zajmujących się budowaniem i pielęgnacją wizerunku placówki – trudno o wzbudzanie pozytywnych skojarzeń z miejscem, które nieustannie boryka się z tymi samymi problemami. E-usługi stanowią więc ułatwienie nie tylko dla osób, które z nich korzystają, ale mogą być również newralgicznym narzędziem budowania relacji między urzędem a usługobiorcami.

WARUNKI SPRZYJAJĄ ROZWOJOWI E-USŁUG

Coraz większy dostęp do Internetu (i to tego szybkiego), dostępność sprzętu komputerowego oraz coraz większa świadomość w zakresie korzystania z narzędzi internetowych, niewątpliwie wpływa na szybki rozwój e-usług. O ile według danych Eurostatu w 2014 r. 75% gospodarstw domowych w Polsce miało dostęp do Internetu, to w 2018 już 84,2% gospodarstw domowych miało dostęp do sieci w ogóle, a 79,3% do Internetu szerokopasmowego. Nie dziwi więc fakt, że pojawiające się e-usługi świadczone przez podmioty publiczne są, dla coraz większej grupy społeczeństwa, czymś codziennym, czymś, co ułatwia funkcjonowanie. W 2018 r. osoby korzystające z usług administracji publicznej przez Internet stanowiły ponad 35% populacji osób w wieku 16–74 lat. Warto wskazać również, że wpływ na ten trend ma ciągłe dostosowywanie przepisów prawa, które przez długi czas nie pozwalało na właściwy rozwój e-usług. Jeżeli brać pod uwagę te czynniki oraz oczekiwania społeczne w zakresie szybkiego i innowacyjnego dostępu do usług świadczonych przez administrację publiczną, trudno się dziwić, że polskie samorządy inwestują w e-usługi, co jest swoistą rewolucją w kontaktach administracja–obywatel.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 30  Strona 31  Strona 32

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE