Ładowanie

Kierunek E-Usługi. Co trzeba wiedzieć? Cześć II”, Marcin Król

W pierwszej części artykułu opublikowanej w nr. 2 (20) 2020 zostało omówione pojęcie e-usług oraz projekty realizowane w zakresie rozwoju e-usług na poziomie centralnym. Jakże temat e-usług stał się aktualny tuż po tej publikacji w dobie epidemii COVID-19! Przygotowana zawczasu druga część artykułu, mówiąca o wdrażaniu e-usług w polskim samorządzie, stała się jeszcze bardziej użyteczna, bo pojęcie „dostępu mieszkańców do spraw urzędowych przez Internet” nabrało zupełnie innego znaczenia. Dlatego druga część artykułu o e-usługach to lektura obowiązkowa.

Możliwość pozyskania dofinansowania na modernizację sprzętu komputerowego (w tym serwerów), możliwość zakupu oprogramowania, czy wreszcie upowszechnianie wiedzy o samym Internecie oraz dostępie do ePUAP, pozwoliło na rozwój e-usług na poziomie lokalnym, choć kwoty dofinansowania z pewnością nie były tak zawrotne jak w projektach realizowanych centralnie.

E-USŁUGI NA POZIOMIE SAMORZĄDOWYM – PRZYKŁADY

Tu z perspektywy doświadczeń Euro Innowacje sp. z o.o. wspomnieć należy chociażby priorytet V Dobre rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a właściwie ostatni nabór wniosków w ramach poddziałania 5.2.1 z 2013 r. „Wsparcie JST w zakresie wdrażania standardów świadczenia elektronicznych usług publicznych oraz elektronizacji wymiany korespondencji za pomocą ePUAP”.

W konsekwencji wiele JST w całej Polsce weszło na ścieżkę rozwoju e-usług lub w znaczący sposób przyspieszyło swoje dotychczasowe działania w tym zakresie. W ramach katalogu kosztów kwalifikowanych dużą popularnością cieszyło się uruchamianie Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego (PPPZ), tworzenie formularzy elektronicznych na ePUAP oraz zakup systemów dziedzinowych udostępniających mieszkańcom dane z systemów podatkowych, w tym umożliwiających zapłatę w sposób zautomatyzowany. Ważnym aspektem była możliwość przeznaczenia do 10% wartości projektu na działania promujące e-usługi wśród mieszkańców.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE