Ładowanie

Oferta inwestycyjna + jej promocja = klucz do pozyskania inwestorów w gminie

Ciągły rozwój infrastruktury komunikacyjnej w naszym kraju oraz dobra koniunktura gospodarcza to szansa dla wielu gmin na pozyskanie inwestorów na terenach, które do tej pory wydawały się mało atrakcyjne pod tym kątem. Sami inwestorzy również coraz częściej przychylnie spoglądają nie tylko w kierunku wielkich aglomeracji miejskich, gdzie grunty są drogie, a o pracowników trudno, ale właśnie w kierunku mniejszych ośrodków miejskich, a nawet gmin wiejskich.

Widząc ten trend, coraz więcej gmin tworzy ofertę inwestycyjną i stara się przyciągnąć inwestorów, aby stworzyć miejsca pracy, a także zwiększyć dochód gminy z tytułu choćby podatku od nieruchomości. Jednak to właśnie dla mniejszych gmin nie lada wyzwaniem jest stworzenie oferty inwestycyjnej, która przyciągnie „duży biznes”. Żaden bowiem poważny inwestor nie lokuje swojego kapitału przypadkiem i nie pojawia się w danym miejscu w wyniku wyłącznie szczęśliwego zbiegu okoliczności. Samo zaś stworzenie nawet najbardziej profesjonalnej oferty inwestycyjnej jest niczym bez odpowiedniej jej promocji!

Jak więc tworzyć ofertę inwestycyjną i ją promować? Postaramy się przybliżyć temat w niniejszym artykule.

 

Oferta inwestycyjna – odpowiednie wzorce

Czasy ofert inwestycyjnych rozumianych jako broszura wychwalająca piękno przyrody oraz mapka gminy z kilkoma zdjęciami prezentującymi najszerszą drogę oraz największy zakład produkcyjny już dawno minęły. Oferta inwestycyjna to tzw. pierwsze wrażenie, a ono musi przyciągać jak witryna sklepowa najlepszych domów mody!  I znowu wskazać należy, że w przypadku dużych ośrodków miejskich mających nie tylko kadrę wyspecjalizowaną w pozyskiwaniu inwestorów, ale również sztab czuwający nad odpowiednim „obrandowaniem” wszystkich działań jednostki, promocja oferty inwestycyjnej nie wydaje się być dużym wyzwaniem. Co z jednostkami mniejszymi? Czy istnieją wzorce, które pozwolą w prosty sposób zaimplementować się i wdrożyć w strukturze JST?

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE