Ładowanie

Zaczaruj dobrą historią... Magia storytellingu

Jak najłatwiej przekazać komunikat tak, by pozostał w głowie odbiorcy, a pewne bodźce od razu budowały odpowiednie skojarzenia z tematem? Podobno najłatwiej opowiedzieć historię. Ten zabieg nazywany jest storytellingiem.

 

O storytellingu mówi się coraz więcej i coraz głośniej. Wszystko dlatego, że podobno jest drogą do marketingu 3.0., a dodatkowo pozwala lepiej dotrzeć do potencjalnego odbiorcy. Dobre zdjęcie i banal- ny opis to nie wszystko. Trzeba pokazać więcej, bardziej plastycznie, a przede wszystkim intere- sująco. Codziennie otaczają nas setki, a nawet tysiące komunikatów. Stykamy się z nimi wszędzie, szczególnie w mediach społecznościo- wych, gdzie marki agresywnie walczą o klienta. Jak więc przebić się z komunikatem gminy?

 

CEL, DZIAŁANIE I EFEKTY

 

Storytelling ma na celu przyciągnięcie uwagi, pobudzenie świadomości odbiorcy. Ma także zachęcić go do chwilo- wego pochylenia się nad tematem, a co ważniejsze – do działania. Efektem wykorzystania tego narzędzia w przy- padku marek komercyjnych jest zakup. W przypadku marketingu miejsc natomiast podjęcie pewnej aktywności spójnej z oczekiwaniami pomysłodawcy przekazu.

 

BUDOWANIE HISTORII

 

Z tworzeniem historii jest trochę tak, jak z przygotowy- waniem dobrej strategii marketingowej. Należy dwa razy zastanowić się, jaki cel mają podejmowane przez nas dzia- łania oraz do jakiej grupy skierować kształtowane treści.

 

W czasie wymyślania opowieści warto zadać sobie następujące pytania:

 

  • Jakie zagadnienie chcesz poruszyć?
  • Co powinno być głównym motywem?
  • Kto jest bohaterem?
  • Jak powinna zakończyć się historia?
  • Dlaczego wybrałeś to, a nie inne zakończenie?
  • Jaki płynie z historii morał?

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE