Ładowanie

Narzędzia komunikacji politycznej

W każdym demokratycznym państwie przedstawiciele władzy – czy to samorządowej, czy centralnej – muszą liczyć się z oceną obywateli. Politycy: radni, burmistrzowie, starostowie, prezydenci miast i marszałkowie, podczas całej kadencji poddawani są ocenie wyborców. Przybiera ona różne formy, a jej najważniejszym etapem są kolejne wybory. To właśnie podczas głosowania wyborcy decydują się przedłużyć lub wygasić mandat zaufania, którym wcześniej obdarzyli rządzących w ich imieniu. Podczas wyborów ogromną rolę odgrywa odpowiednio przeprowadzona kampania wyborcza, która de facto rozpoczyna się już dzień po zakończeniu wcześniejszych wyborów. Jednym z jej najważniejszych elementów jest komunikacja, którą ułatwić mogą media społecznościowe.

 

Odpowiednia komunikacja z wyborcami to nie tylko klucz do sukcesu w kolejnych wyborach, lecz również narzędzie pozwalające sprawować władzę z uwzględnieniem woli obywateli. Poprawna komunikacja na linii polityk samorządowy – wyborca z jednej strony pozwala politykowi poznać potrzeby oraz oczekiwania wyborców, z drugiej strony daje wyborcy poczucie bycia wysłuchanym. Odpowiednia komunikacja pomiędzy sprawującymi władzę a obywatelami jest bardzo ważna dla obu stron, niestety, po wyborach wielu z rządzących kompletnie o tym zapomina, prowadząc komunikację jedynie z osobami, z którymi łączą ich relacje osobiste. Dobry samorządowiec powinien pozostać otwarty na kontakt ze strony obywateli i wyborców. Wielu z polityków decyduje się na udostępnienie swojego numeru telefonu lub deklaruje, że ich drzwi zawsze są otwarte dla obywateli. Takie deklaracje, szczególnie jeśli są rzeczywiście realizowane, zdecydowanie ułatwiają komunikację bezpośrednią. Należy pamiętać jednak, że dzięki temu będzie możliwa głównie forma komunikacji jednostronnej – od wyborców do rządzącego. Skorzystają z niej prawdopodobnie również najbardziej zaangażowani mieszkańcy, aktywiści i działacze lokalni. Politycy nie mogą zapominać o komunikacji kierowanej od nich do obywateli. O ile taka komunikacja w przypadku wójtów, burmistrzów, starostów czy marszałków może przybierać oficjalną formę, w postaci informacji o działaniach urzędu, o tyle w przypadku pojedynczych radnych jest dużo trudniejsza. Oczywiście o ich działaniach może informować lokalna prasa i inne media, aby tak się stało, działania te muszą być jednak dość medialne. Wiele skutecznych, niewielkich działań zrealizowanych z inicjatywy pojedynczych polityków może być w mediach przemilczanych. Jak więc informować o sukcesach i działaniach swoich potencjalnych wyborców? W zależności od sytuacji jednym z podstawowych lub uzupełniających narzędzi mogą być media społecznościowe, szczególnie Facebook.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 11  Strona 12  Strona 13  Strona 14

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE