Ładowanie

Tworzymy wizytówkę miejsca. Identyfikacji wizualna miasta i regionu bez tajemnic

Identyfikacja wizualna to fundament w budowaniu marki miasta czy regionu. Ułatwia rozpoznawanie miejsca w przestrzeni publicznej. Ma wpływ na odbiór miejsca przez mieszkańców, turystów, odwiedzających. Ujednolica dokumenty, określa zasady promocji miasta czy regionu, integruje społeczność lokalną wokół zdefiniowanych w wizualnych znakach wartości miejsca. Warto więc przemyśleć, jak powinna wyglądać, aby była powodem do dumy dla mieszkańców oraz budziła pozytywne skojarzenia u potencjalnych turystów i przedstawicieli biznesu.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Zanim jednostka samorządu terytorialnego (JST) zacznie się zastanawiać nad wdrożeniem systemu identyfikacji wizualnej, dobrze byłoby, by osoby odpowiedzialne za późniejsze nim zarządzanie rozważyły kilka kluczowych kwestii. Problem pierwszy to odpowiedź na pytanie: czy logo jest potrzebne jednostce samorządu terytorialnego? Niektórzy uważają, że wystarczy herb. Jednak tu pojawia się problem, gdyż te stare znaki, często o pięknej historii, nie odpowiadają współczesnej wrażliwości estetycznej. Choć pokazują historię i tradycję, to jednak wielu mieszkańców i turystów nie rozumie ich znaczenia. Co więcej, herb ma ustalony sposób budowy, ograniczone użycie kolorów i nie może zawierać wielu motywów. Nawet jeśli przejdzie długotrwałą i skomplikowaną procedurę akceptacji przez Komisję Heraldyczną przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, to i tak nie będzie się nadawał do celów promocyjnych. A przecież promocja jest zadaniem własnym samorządu. Herb ma poza tym jedną istotną cechę – jest jednocześnie identyfikatorem miejsca (gminy, miasta, powiatu czy województwa) oraz zarządzającego tym miejscem urzędu. Ta dwoistość powoduje liczne praktyczne trudności i dlatego warte rozważenia jest wdrożenie logo identyfikującego miejsce i pozostawienie herbu jako oficjalnego znaku władz. Ponieważ jednak czasem stosowanie herbu może być kłopotliwe, warto zwrócić uwagę na rozwiązanie wdrożone w Szczecinie. Miasto ma dwa znaki promocyjne – urzędu (oparty na herbie) i miejsca („floating garden”).

We współczesnym marketingu miejsc system identyfikacji wizualnej odgrywa znaczącą rolę, a jego stworzenie ma charakter czysto praktyczny. Skoro jest częścią promocji i ma służyć ogólnym celom rozwojowym miasta czy gminy, to powinien spełniać podstawowe wymagania:

  • identyfikować dane miejsce (miasto, powiat, region), 
  • wyróżniać go jednoznacznie od innych.

O ile cel pierwszy wydaje się łatwy do osiągnięcia (możemy przyjąć, że w prawie każdej miejscowości jest interesujący budynek, układ urbanistyczny, pomnik przyrody czy historyczny bohater), o tyle równoczesna realizacja celu drugiego, czyli odróżnienia się od innych, zaczyna być kłopotliwa. Interesujący ratusz? Ma go w Polsce co najmniej kilkadziesiąt miejscowości. Jezioro? Podobnie. Jak więc zrealizować oba cele jednocześnie? Nie ma na to pytanie prostej odpowiedzi. Możemy jednak opisać proces, który doprowadzi do powstania identyfikacji wizualnej miejsca, adekwatnej do celów rozwojowych realizowanych przez urząd.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE