Ładowanie

Zdobyć inwestora! Ale Jak?

Podstawowym zadaniem samorządu jest służenie mieszkańcom poprzez zaspokajanie ich potrzeb oraz dbanie o to, aby obecni mieszkańcy nie opuszczali gminy, a nowi chcieli się na jej terenie osiedlać. Jest to możliwe tylko wtedy, gdy będą oni mieli możliwość znalezienia w obrębie swojej gminy atrakcyjnego zatrudnienia. Jak więc rozpocząć poszukiwanie inwestora? Jak zaprezentować się z jak najlepszej strony?

 

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, rok 2016 był piątym z kolei, w którym odnotowano spadek liczby ludności Polski po obserwowanym wcześniej (w latach 2008–2011) wzroście. Ujemny przyrost naturalny i migracje sprawiają, że większość samorządów coraz częściej boryka się z zasadniczym problemem – ubywająca liczba mieszkańców. Oczywiście problemu tego nie maja gminy wiejskie znajdujące się w sąsiedztwie większych ośrodków miejskich, na terenie których osiedlają się mieszkańcy miast szukający odrobiny ciszy i spokoju, ale jednocześnie chcący mieszkać blisko miasta, w którym mogą korzystać z szerokiej oferty: edukacyjnej, kulturalnej, zdrowotnej i sportowej, ale przede wszystkim w pobliżu takiego ośrodka, który zapewni im prace. Samorząd, zwłaszcza ten oddalony od dużych ośrodków miejskich i biznesowych, nierzadko znajduje się w sytuacji przypominającej nieco „kwadraturę koła”. Osoby młode wyjeżdżają na studia lub w poszukiwaniu pracy do większych ośrodków, gdzie osiedlają się na stałe. Brak młodych mieszkańców sprawia, że spada przyrost naturalny. Z kolei brak wykwalifikowanej siły roboczej powoduje, że w danej gminie nie chcą swojego kapitału lokować inwestorzy.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 11  Strona 12  Strona 13  Strona 14  Strona 15

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE