Ładowanie

marketingowa mapa drogowa - Przykładowe Artykuły

Michał Basiński Ewelina Ostrowska

Krok po kroku przez strategię zarządzania marką

Każda marka, która chce osiągnąć sukces i być rozpoznawalna, musi mieć dobrze opracowaną strategię. Jednak sama strategia to tylko dokument. Ważne jest to, jak jest wdrażana.

Agnieszka Majka

Ekopromocja w turystyce

Ostatnio pojawia się coraz więcej inicjatyw mających na celu podniesienie świadomości ekologicznej w społeczeństwie oraz ograniczenie szkodliwego wpływu człowieka na środowisko. Działania podejmowane są na bardzo różnych poziomach – zarówno w pracy, jak i w domu, przez osoby indywidualne albo całe społeczności. O różnych przykładach ekologicznych rozwiązań słyszymy też coraz częściej w urzędach, instytucjach i biurach.

 

Rafał Guzowski

Jak zaplanować budżet na promocję?

Prace nad przygotowaniem projektu wydatków samorządu na promocję czas zacząć! Zbliża się nieuchronnie okres, w którym wydziały odpowiedzialne za promocję gminy będą przygotowywały się do planowania budżetu. Niestety, praktyka w wielu jednostkach polega albo na „przepisywaniu” odpowiednich pozycji do planu budżetu, lub – co gorsza – cięciu wydatków. Potem niejednokrotnie zaskakiwani jesteśmy w ciągu roku budżetowego potrzebą znalezienia środków na działania, których nie przewidzieliśmy.

Robert Stępowski

Partycypacja i odpowiedzialność społeczna. Wnioski z nowego raportu: Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów w 2018 roku

Mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami swojej miejscowości i to oni są najważniejszą grupą odbiorców działań marketingowych realizowanych przez polskie samorządy. Gospodarka staje się ważniejsza od wizerunku. To najważniejsze wnioski płynące z tegorocznej edycji raportu „Wydatki i działania promocyjne polskich miast i regionów”.

 

Robert Stępowski

Wpływ organizacji imprez na rozwój miejscowości

Event marketing – to tylko rozrywka, czy także efektywne narzędzie wspierające rozwój gospodarczy gminy, miasta, czy nawet regionu oraz wzmacniające wizerunek danego miejsca? Jak się o tym przekonać?

Michał Lisiecki

Storytelling jako sposób na budowę marki własnej gminy oraz urzędu

W każdej gazecie codziennej znajduje się tyle informacji, ile człowiek jeszcze 200 lat temu przyswajał przez całe swoje życie. Współczesny, przeciętny konsument każdego dnia styka się z 3–4 tys. przekazów marketingowych, a jeśli tego dnia wstąpi do supermarketu, liczba ta może skoczyć do 10 tys. Innymi słowy – każdego z nas otacza codziennie taka fala informacji, że nasz mózg, aby poradzić sobie z tym natłokiem nie ma innego wyjścia – musi odrzucać 90% z nich. Budowanie, w tej sytuacji, marki gminy czy dowolnego urzędu, przypomina budowanie zamku z piasku podczas silnego wiatru. Czy jest jakiś sposób, który skuteczniej trafi do głów ludzi, których chcemy zainteresować naszym komunikatem?

Leszek Nowak

ADAPTACJA, EWOLUCJA CZY REWOLUCJA

Podejmując trud rebrandingu, powinniśmy znać jego sens i przewidywać wynik. Dlatego już na początku musimy wiedzieć, czego tak naprawdę oczekujemy. Jakie jest nasze dotychczasowe logo: abstrakcyjne czy ikoniczne, heraldyczne czy znakowe, nowoczesne czy tradycyjne? Czy odróżnia się wśród konkurencji? Czy jest zapamiętywalne? Jaka jest nasza obecna strategia marki? Czy – a jeśli tak, to dlaczego – chcemy ją zrewitalizować? To pytania, na które powinniśmy sobie odpowiedzieć, przystępując do odświeżenia wizerunku.

Justyna Tucka

NOWOCZESNA MARKA POWIATU

Dlaczego warto poświęcać czas na budowanie spójnej marki powiatu? Okazuje się, że może ona służyć tworzeniu zintegrowanej oferty społecznej, kulturalnej i gospodarczej gmin, promowaniu walorów danego obszaru, integrowaniu mieszkańców oraz budowaniu lokalnej tożsamości. Korzystanie ze wspólnej marki i ponoszenie jedynie części kosztów marketingowych nie tylko zmniejsza wydatki na promocję, ale i gwarantuje wypracowanie na bazie wspólnych doświadczeń korzystnych dla wszystkich gmin rozwiązań i tworzenie wspólnej sieci zależności jednoczących mieszkańców i samorządowców.  

 

Robert Stępowski

EFEKTYWNA PROMOCJA GOSPODARCZA GMINY

Czy promocję gospodarczą gminy możemy sprowadzić wyłącznie do kampanii reklamowych? Przeprowadzamy wywiad z Robertem Stępowskim, ekspertem ds. marketingu terytorialnego i politycznego, który twierdzi, że działania dotyczące promocji gospodarczej muszą być przede wszystkim efektywne, a nie tylko efektowne. Największą przewagę nad konkurencją dają potencjalni pracownicy gotowi podjąć pracę w firmie, która zainwestuje na terenie gminy, rekomendacje dotychczasowych inwestorów oraz lider samorządowy będący gwarantem stabilizacji biznesowej. 

Sylwester Zembrzuski

NIEOCZYWISTA, ALE ISTOTNA – SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚC SAMORZĄDU

Wydawałoby się, że społeczna odpowiedzialność (Social Responsibility – SR) może odnosić się tylko do środowiska biznesowego. Nic bardziej mylnego – dotyczy również samorządów (władz lokalnych) i zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu publicznym. Dążenie do lepszej jakości usług, wyższej jakości życia mieszkańców i dialog z obywatelami wpisywane są często w plan zrównoważonego rozwoju miast i władza samorządowa musi dostrzec, że ścisła współpraca z mieszkańcami miast i wsi stanowi podstawowy kapitał w procesie rozwoju lokalnego i regionalnego.