Ładowanie

Stare miasto od nowa

Polskie miasta rozwijają się i zmieniają. Niekiedy zmiany te nie są korzystne dla pewnych obszarów miejskich, jak choćby likwidacja zakładów produkcyjno-- przemysłowych, które zapewniały pracę mieszkańcom. Pojawia się pytanie, jak nadać nową jakość tym obszarom, jak je zagospodarować, by na nowo przynosiły pożytek i jak wspomóc lokalną społeczność w przezwyciężeniu kryzysu. Rozwiązaniem problemu jest proces rewitalizacji, którego celem jest faktyczne przywrócenie życia przestrzeni miejskiej, tak by mieszkańcy chcieli tam mieszkać, spędzać czas i wspólnie działać, a turyści wypoczywać.

 

 

PROJEKTY FLAGOWE (FLAGSHIP PROJECTS ) Są to, najogólniej rzecz ujmując, budynki lub zespoły budynków kreowane po to, by stały się „ikoną” miasta, jego symbolem i fizycznym ucieleśnieniem nowego wizerunku. Pomysł urodził się w Bilbao, gdzie nowo wybudowane muzeum, zaprojektowane przez Franka Gehry’ego, stało się magnesem przyciągającym turystów. „Efekt Bilbao” zainspirował wielu włodarzy polskich miast, stąd np. Filharmonia w Szczecinie i Centrum „Przełomy” tamże czy, omówiona szerzej, Strefa Kultury w Katowicach. Na terenie byłej kopalni „Katowice” istnieje wiele obiektów zabytkowych objętych opieką konserwatorską. Należą do nich: wieża wyciągowa, obiekty szybu „Bartosz” z unikatową w skali europejskiej parową maszyną wyciągową, warsztat elektryczno-mechaniczny, rymarski oraz łaźnia i stolarnia. Ten teren od 2006 r. stał się własnością Muzeum Śląskiego. Nowy budynek Muzeum Śląskiego powstał w południowej części pogórniczego terenu, w bliskim sąsiedztwie DTŚ, a więc jest swoistą bramą wjazdową do miasta. W 2007 r. austriaccy projektanci wygrali konkurs na projekt. Koncepcja architektoniczna nawiązała do pierwotnej funkcji terenu pokopalnianego, założyła niewielką ingerencję w poprzemysłowy krajobraz, dlatego większa część zaprojektowanego kompleksu znajduje się pod ziemią.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE