Ładowanie

Urząd przyszłości. Kompetencje przyszłości w aspekcie globalnych trendów

Wydaje się, że nowy rok z perspektywy samorządowej jest już dawno przesądzony. Budżety, a zatem i zadania, zostały bowiem zaplanowane już na jesieni. Jednak początek roku to zawsze moment głębszej refleksji, podsumowania tego, co się wydarzyło, oraz zdecydowane spoglądanie w przyszłość, którą chciałoby się już znać. Mówi się, że najlepsza przyszłość to ta dobrze zaprojektowana. Ta, na którą mamy dobry plan działania. Najlepiej, kiedy to działanie wypływa z długofalowego myślenia, z pewnej strategii. Wtedy zarówno samorząd, jak i jego mieszkańcy mają jasną wizję kierunku, w którym zmierzają. A słowa takie, jak przewidywalność i stabilność, trafiają na podatny grunt i spotykają się z pozytywnym zrozumieniem ze strony lokalnych społeczności.

 

 

Najsilniejszym trendem, jakiemu podlegamy, są zmiany klimatu. To temat głośny, ale przede wszystkim ważny. Ostatnio rozmawiałam z pewnym urzędnikiem zajmującym się promocją. Powiedział mi, że zmiany klimatu są dla nich tematem zbyt odległym, jednak zaraz dodał, że właśnie w tym tygodniu zainicjowali wraz ze szkołami akcję dotyczącą czystości powietrza. Tak więc możemy powiedzieć, że zmiany klimatu są tematem trudnym, często bowiem niewidzialnym czy nieuchwytnym, jednak niezaprzeczalnie jednocześnie jest to temat, który dotyczy nas wszystkich, a skutki jego działań odczuwamy na co dzień. Szczególną odpowiedzią na ten trend są tzw. strategie miejskiej odporności. Podczas mojego webinaru poświęconego urzędowi przyszłości jako przykład działań lokalnych omówiłam strategię miejskiej odporności miasta Ateny. Opiera się na czterech filarach: miasta otwartego, miasta zielonego, miasta proaktywnego i miasta pełnego życia.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE