Ładowanie

Bieżące Wydanie

W poprzednim wydaniu magazynu przywoływaliśmy wnioski z raportu Roberta Stępowskiego z marketingmiejsca.com.pl na temat głównych inicjatyw promocyjnych podejmowanych przez urzędy w ubiegłym roku. Jeden z wniosków brzmi: mieszkańcy są najważniejszą grupą odbiorców działań marketingowych realizowanych przez polskie samorządy. Wobec tak sformułowanej konkluzji dobór tematyki niniejszego wydania stał się dla nas oczywisty. Przedstawiamy Czytelnikom konkretne pomysły i rodzaje działań, które w ostatnim czasie były kierowane do „klienta wewnętrznego”, czyli mieszkańca.

 

Jaki jest cel kampanii społecznych kierowanych do lokalnej społeczności? Jak pisze Joanna Olszewska z Urzędu Miasta Poznania, „skupiamy się na bieżących potrzebach, edukowaniu, budowaniu świadomości, ale przede wszystkim wspieraniu poznaniaków”. Poprawa jakości życia oraz budowanie poczucia, że „tutaj fajnie się mieszka”, to często powtarzające się elementy strategii promocyjnej gmin i miast. Stąd nie dziwi fakt, że poza uświadamianiem urzędy podejmują także konkretne działania, które podnoszą atrakcyjność gminy lub miasta jako miejsca zamieszkania. Miejskie pasieki, zielone przystanki czy łąki kwietne to przykłady z Białegostoku, który buduje wizerunek zielonego miasta. Ciekawym działaniem są także programy lojalnościowe w postaci kart mieszkańca wprowadzone m.in. przez Szamotuły oraz Łuków.

 

Istotnym elementem komunikacji z lokalną społecznością jest strona WWW. Od 4.04.2019 r. obowiązują nowe przepisy prawne regulujące wymagania, które muszą spełniać. Celem tych rozwiązań jest m.in. przeciwdziałanie wykluczeniu z dostępu do informacji osób z niepełnosprawnościami. Prawnik Konrad Różowicz wyjaśnia, jak rozumieć te regulacje i wprowadzić je w urzędzie.

 

Z życzeniami owocnej lektury,

 

Anna Gadzińska-Kryjak
redaktor naczelna

POMYSŁ NA KAMPANIĘ

Ewelina Wolna-Olczak

Walka o powszechną świadomość. Kampanie społeczne w praktyce

Dzisiaj prócz ogromnego wyboru środków przekazu mamy też dużą konkurencję: coraz trudniej przebić się z informacją przez liczne komunikaty, coraz trudniej trafić do konkretnej grupy społecznej. Jest jednak kilka sposobów potwierdzonych współczesnymi przykładami, że to wykonalne – i to niekoniecznie za pomocą łamania społecznego tabu, wulgarnego języka czy obscenicznych obrazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROMOCJI

Joanna Olszewska

Poznaj Poznań SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY

Miasto to nie tylko historia, architektura, sport czy kultura. To przede wszystkim ludzie, o których na każdym kroku należy pamiętać. W końcu wszystkie decyzje, które podejmuje urząd, mają potem przełożenie na ich życie.

Agnieszka Błachowska

Łąki kwietne, zielone przystanki i miejska pasieka. Jak Białystok gra w zielone

Białystok to „zielone miasto”, nastawione na bioróżnorodność i chcemy, aby tak było postrzegane. W tym celu Urząd Miejski zakłada łąki kwietne i zielone ekrany, buduje zielone przystanki, a nawet tworzy miejskie pasieki i rozdaje mieszkańcom sadzonki drzew.

Damazy Gandurski

Oswajamy samorządowy program lojalnościowy

Od kilku lat lawinowo wzrasta liczba samorządów wprowadzających różnego rodzaju systemy benefitów lub zniżek dla mieszkańców. I nie mowa tutaj o różnego rodzaju ogólnopolskich, regionalnych lub lokalnych „Kartach Dużej Rodziny” czy „Kartach Seniora”. Wydawane najczęściej pod nazwą „Karta Mieszkańca” (lub pochodną) pakiety obejmują zniżki i udogodnienia dla wszystkich mieszkańców – pod warunkiem że podatki dochodowe płacą na terenie danej gminy

INNOWACJE W ZASIĘGU RĘKI

Marcin Król

E-dialog, czyli o konsultacjach społecznych po nowemu

Rozmowa to podstawowa funkcja komunikacji międzyludzkiej. Dzięki tej formie interakcji następuje postęp cywilizacyjny, a my jesteśmy w stanie zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Prowadząc dialog, konsultujemy się ze sobą nawzajem i poznajemy obopólne potrzeby.

Na takich samych założeniach opierają się konsultacje społeczne – dość nowatorska dla naszej młodej demokracji, ale powszechnie już stosowana formuła zasięgania opinii na temat różnych istotnych kwestii. Jest to ważny element w procesie podejmowania decyzji przez władze lokalne.

Agata Krypczyk

Twitter dobrym narzędziem dla gmin i miast?

Twitter kojarzy się większości osób przede wszystkim z polityką. Jest to jednak miejsce używane przez wiele branż, które wzajemnie przenikają się i uzupełniają. Na Twitterze roi się od dziennikarzy (także tych lokalnych), dlatego używając tego kanału do komunikacji i realizacji naszych celów, możemy zapewnić sobie dodatkowy kanał docierania do nich

PRAWO KNOW-HOW

Konrad Różowicz

Jakie wymagania musi spełniać urzędowa strona WWW?

Każdy urząd komunikuje się dziś z mieszkańcami kanałami internetowymi. Atrakcyjna strona WWW czy funkcjonalna apka to jednak za mało. Każde z tych narzędzi musi spełniać wymogi ustawowe. Jakie? Sprawdźmy.

MARKETINGOWA MAPA DROGOWA

Michał Basiński Ewelina Ostrowska

Krok po kroku przez strategię zarządzania marką

Każda marka, która chce osiągnąć sukces i być rozpoznawalna, musi mieć dobrze opracowaną strategię. Jednak sama strategia to tylko dokument. Ważne jest to, jak jest wdrażana.

WARSZTAT RZECZNIKA

Rafał Guzowski

Jak ugryźć konferencję prasową

Zorganizowanie konferencji prasowej może wydawać się prostym zadaniem. Jednak dobrze przygotowana konferencja wymaga fachowej wiedzy, sporego wysiłku i dbałości o szczegóły

MIARA SUKCESU

Robert Stępowski

Standardowe straszenie przeciwnikiem

Miała to być najostrzejsza, najbardziej brutalna i nieprzebierająca w środkach kampania wyborcza. Gra o wszystko. Mimo to nic zaskakującego się nie wydarzyło. Przeważały standardowe działania marketingowe i straszenie politycznym przeciwnikiem.

WYWIAD

„Od 15 lat promujemy polskie miasta i gminy”