Ładowanie

5 najczęstszych błędów w księgowaniu wydatków marketingowych

Ewidencjonowanie księgowe wydatków marketingowych nie jest łatwym zadaniem, nic więc dziwnego, że w wielu urzędach często pojawiają się błędy, które przyczyniają się do powstania problemów podczas kontroli. Poniżej przedstawiamy pięć najczęstszych pomyłek oraz wyjaśniamy, jak i uniknąć.

1. NIEWŁAŚCIWE PRZYPISYWANIE WYDATKÓW MARKETINGOWYCH JAKO WYDATKÓW GMINY ORAZ WSPÓLNA PROMOCJA DOKONYWANA PRZEZ KILKA GMIN

Podstawowym błędem, który pojawia się w związku z rozliczaniem wydatków marketingowych, jest prawidłowe przypisywanie wydatków do gminy lub odpowiedniej jednostki budżetowej. Wydatki marketingowe powinny być przypisywane do tego podmiotu, którego faktycznie dotyczą. Rozliczanie tych wydatków przez inny podmiot powoduje, iż: hh następuje zawyżenie wydatków w tym podmiocie, który ujął nienależnie te wydatki, hh następuje zaniżenie wydatków w podmiocie, który skorzystał na określonych działaniach marketingowych, lecz nie poniósł z tego tytułu kosztów. Powyższa nieprawidłowość narusza zasady dyscypliny finansów publicznych i powoduje powstanie ryzyka wykazania nieprawidłowości w szczególności w tym podmiocie, który poniósł wydatki niezwiązane z promocją swojego podmiotu. W sytuacji, gdy wydatki marketingowe i promocyjne dotyczą kilku gmin, sposoby rozliczenia tych wydatków marketingowych są dwa. hh Istnieje możliwość wystawienia dwóch dokumentów rozliczeniowych na każdą z gmin odrębnie. hh Alternatywnie, wystawiony dokument rozliczeniowy na jedną z gmin na całość wydatków (np. tę, która partycypuje w wydatkach w większym rozmiarze) zostanie ujęty w całości przez tą gminę w swoich rozliczeniach. Gmina ta wystawi następnie fakturę VAT na gminę, której wydatki również dotyczą i współuczestniczy w ich ponoszeniu. Ze względów praktycznych bardziej polecanym sposobem jest pierwsza opcja, co powinno zawsze znaleźć swoje odbicie w umowach (zamówieniach) z podmiotem świadczącym takie usługi.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 42  Strona 43

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE