Ładowanie

Chroń wizerunek w czasie wyborów

Prawna ochrona wizerunku jest niezwykle ważna. Można przypuszczać, że zbliżające się wybory samorządowe będą areną, na której wymiana ciosów będzie niezwykle emocjonująca zarówno dla wyborców, jak i dla prawników. Kandydaci powinni mieć świadomość ochrony wizerunku, jaką gwarantuje prawo – nie tylko w czasie kampanii wyborczej.

Należy przypomnieć zapis, że każdy obywatel ma prawo do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Nie oznacza to jednak, że bezprawnie można insynuować, pomawiać i publikować informacje nieprawdziwe. Wolności konstytucyjne w zakresie dostępu do informacji publicznej czy szerzej – działalności mediów znajdują odzwierciedlenie w prawie prasowym. Zgodnie z art. 1 „Prasa, zgodnie z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej”. Do tej ostatniej prawo ma każdy obywatel powołujący się na zasadę wolności słowa, jednak krytyka musi być oparta na merytorycznej działalności. Każdy dziennikarz zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności i rzetelności przy zbieraniu i wykorzystywaniu materiału, sprawdzenia zgodności z prawdą uzyskanych wiadomości oraz ochrony dóbr osobistych (w tym interesu działających w dobrej wierze informatorów – z zachowaniem anonimowości). Osoba, która publicznie pomawia innych, instytucję czy osobę prawną lub też jednostkę organizacyjną, wskutek czego może narazić na utratę zaufania niezbędnego dla wykonywania stanowiska, zawodu lub funkcji, podlega karze ograniczenia lub pozbawienia wolności.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 27  Strona 28  Strona 29

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

RADOSŁAW KNESZ CZERWIEC 3 (9) 2018

Przedsiębiorczy Racibórz

Każdy prezydent, burmistrz czy wójt chce rozwoju przedsiębiorczości. Niestety współpraca pomiędzy samorządem a biznesem na ogół nie jest łatwa. Jak pomóc osobom planującym założenie działalności gospodarczej? Jak doprowadzić do zawiązywania relacji pomiędzy lokalnym bi... Czytaj więcej

KATARZYNA CHOJNOWSKA CZERWIEC 3 (9) 2018

SERM – targowisko nowej ery

Na przestrzeni kilku ostatnich lat ma miejsce bardzo ciekawa transformacja dotycząca sposobu spędzania wolnego czasu. Coraz częściej ludzie rezygnują z konwencjonalnego wyjścia do galerii handlowej czy restauracji. Szukają czegoś więcej. Miejsca, w którym będą mogli nie tylko dobrze zjeść,... Czytaj więcej