Ładowanie

Dokumentacja wartości zamówienia – sposób na pomyślny wynik kontroli

W trakcie kontroli to właśnie na urzędniku spoczywa zadanie wykazania, że wartość zamówienia została właściwie oszacowana, a związane z tym czynności przeprowadzono prawidłowo. Można tego dowieść, przedstawiając kontrolującemu odpowiednio przygotowaną dokumentację. Jak ją skompletować, by wyjść z kontroli bez szwanku?

Ustalenie wartości zamówienia jest jedną z czynności podejmowanych przez zamawiającego w toku przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Na jej doniosłe znaczenie wskazuje, m.in. art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 168), według którego naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest niezgodne z przepisami Prawa zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, z późn. zm., dalej: pzp) ustalenie wartości zamówienia publicznego lub jego części, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych albo na zastosowanie przepisów dotyczących zamówienia publicznego o niższej wartości.

KTÓRĄ METODĘ WYBRAĆ?

Prawo zamówień publicznych, poza wyżej wymienionymi wytycznymi o charakterze ogólnym, nie zawiera regulacji, które precyzyjnie określałyby metody, którymi musi posłużyć się gospodarz postępowania w celu określenia wartości zamówienia. Zatem każdy zamawiający, korzystając z przyznanej mu swobody, musi przyjąć i zastosować wybraną przez siebie metodę, pozostającą w zgodzie ze wskazanymi dyspozycjami ustawowymi. Najpopularniejszymi sposobami są:

  • analiza cenników potencjalnych wykonawców,
  • kierowanie zapytań do podmiotów rynkowych działających w danej branży,
  • analiza uprzednio udzielanych zamówień z uwzględnieniem czynników wpływających na zmianę wartości.

Pomimo że zamawiający dysponują szerokim zakresem swobody przy ustalaniu wartości zamówienia, to dokonanie tej czynności w sposób nieprzemyślany może skutkować problemami w toku postępowania kontrolnego. Oszacowanie wartości zamówienia zgodnie z regułami określonymi w pzp może okazać się niewystarczające w przypadku braku posiadania odpowiedniej dokumentacji pozwalającej na udowodnienie wskazanej okoliczności. Dlatego zamawiający powinien rzetelnie udokumentować podjęte czynności (zob. uchwała KIO z 5 stycznia 2015 r., KIO/KD 111/14).

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 31  Strona 32  Strona 33

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

NINA KINITZ LUTY 1 (1) 2017

Kampanie antysmogowe

3 inspirujące pomysły na kampanie edukacyjne

Problem niskiej emisji staje się coraz bardziej palący, nic więc dziwnego, że samorządy szukają skutecznych metod na jego rozwiązanie. Działania samorządu będą jednak nieskuteczne, jeśli mieszkańcy nie zrozumieją, że zmiana c... Czytaj więcej

JOANNA PRZYBYSZ LUTY 1 (1) 2017

Wydawnictwa w promocji regionu

W dobie internetu foldery turystyczne nadal pełnią ważną funkcję w promocji miasta, gminy czy powiatu. Wielu turystów wciąż woli korzystać z drukowanych materiałów, które można wziąć do ręki i przekartkować. Stworzenie dobrego folderu turystycznego wymaga jednak przestrzegani... Czytaj więcej