Ładowanie

Działania marketingowe w urzędzie a zamówienia publiczne

Działania marketingowe podejmowane są nie tylko w przedsiębiorstwach, ale w różnych jednostkach sektora finansów publicznych wydatkujących środki publiczne w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych. W ramach prowadzonych kampanii konieczne zatem staje się umieszczanie reklam w mass mediach, organizacja konferencji, szkoleń, eventów, zakup materiałów marketingowych zgodnie z regulacjami określającymi zasady i tryby udzielania zamówień publicznych.

Należy podkreślić, iż tak duża różnorodność dostaw i usług zlecanych w ramach udzielanych postępowań podmiotom zewnętrznym w obszarze promocji prowadzi do konieczności ich pogrupowania według kryterium rodzajowego podobieństwa, co umożliwia określenie wartości zamówienia i w dalszej kolejności udzielenia zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE