Ładowanie

Jak wyglądał ro 2019 w marketingu podmiotów publicznych. Subiektywne podsumowanie oczami prawnika

Spojrzenie na działalność marketingową podmiotów publicznych, przez pryzmat paragrafów i sentencji orzeczeń, pozwala dostrzec, że rok 2019 był okresem relatywnego spokoju – w szczególności w porównaniu z rokiem RODO (2018). Obecnie nic nie zwiastuje, by w roku 2020 miały nastąpić kolejne zmiany legislacyjne w zakresie przepisów RODO, dostępności cyfrowej, czy poufności danych.

RODO – RUNDA DRUGA (KARY)

W 2019 r. regulacje RODO stanowiły po raz pierwszy podstawę prawną nałożenia na podmiot publiczny kary administracyjnej przez Prezesa UODO (decyzja z dnia 18 października 2019 r., ZSPU.421.3.2019). Jest to jednocześnie czwarta kara pieniężna nałożona przez ten organ. Wydanie decyzji z dnia 18 października 2019 r. stanowiło konsekwencję naruszenia szeregu przepisów RODO, w związku z przetwarzaniem danych osobowych przy organizacji strony podmiotowej BIP oraz wykorzystaniem kanału YouTube do emitowania nagrań audio-wizualnych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 50  Strona 51

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE