Ładowanie

Modyfikacja umów marketingowych z powodu epidemii

Wystąpienie zjawisk koronawirusowych zarówno o charakterze zdrowotnym, jak i gospodarczym, nie było możliwe do przewidzenia i wygenerowało m.in. konieczność dostosowania przez podmioty publiczne przyjętych na 2020 r. zamierzeń marketingowych i podjęcia próby adaptacji dotychczas zawartych umów.

Przeniesienie działań promocyjnych na zmienione tory, w warunkach ograniczeń prawnych, wynikających przede wszystkim z P.z.p. oraz u.f.p., jest znacznym wyzwaniem, którego podjęcie wydaje się nieuniknione. Regulacje szczególne zawarte w tzw. ustawie o COVID-19 w ograniczonym zakresie, ułatwiają powyższe, w szczególności w przypadku gdy inicjatorem zmian jest zamawiający.

REGUL AC JE S ZCZEGÓL NE DOTYCZĄCE ZMIANY UMÓW
W przypadku umów marketingowych to zasadniczo podmiot publiczny jest zainteresowany dostosowaniem ich treści do stanu zaistniałego na skutek wystąpienia epidemii np. poprzez czasowe zawieszenie świadczenia usług promocyjnych przez agencje reklamowe, zmodyfikowanie ustalonej treści przekazów medialnych czy zmianę form przekazu. W takiej sytuacji podmiot publiczny, w trybie art. 15r tzw. ustawy o COVID-19, znajdującym wprost zastosowanie do umów o zamówienia publiczne i odpowiednie do umów zawartych w warunkach wyłączenia stosowania P.z.p., powinien skierować do wykonawcy wniosek o uzgodnienie zmian adaptacyjnych, jakie w jego przekonaniu powinny zostać wprowadzone do umowy. W przeciwieństwie jednak do zamawiającego, wykonawca nie jest mocą art. 15r ust. 4 tzw. ustawy o COVID-19 obowiązany do podjęcia działań zmierzających do zmodyfikowania umowy, a tym bardziej do dokonania zmiany kontraktu. Stopień elastyczności wykonawcy, w podjęciu działań nakierowanych na dostosowanie umowy, uzależniony jest m.in. od warunków kontraktowych, przewidzianych w łączącej strony umowie.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE