Ładowanie

Podprogowe zamówienia publiczne na materiały i usługi marketingowe

Wydatkowanie środków publicznych, w tym na materiały lub usługi marketingowe, reklamowe oraz promocyjne, zostało poddane szczególnej regulacji prawnej. Do wskazanej aktywności podmiotów publicznych znajdują zastosowanie przede wszystkim dwie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawa o finansach publicznych.

PRÓG STOSOWANIA P.Z.P.

Przepisy P.z.p. odmiennie niż regulacje zawarte w u.f.p., znajdują zastosowanie dopiero po przekroczeniu przez wartość zamówienia ustawowo określonego progu kwotowego. Zgodnie z art. 4 pkt 8 P.z.p. przewidziane we wskazanej ustawie regulacje stosuje się, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub wyższa niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 30 000 euro (aktualnie 129 351,00 zł). Uwzględniając dyspozycję art. 32 ust. 1 P.z.p. wskazana kwota jest kwotą netto, a więc nieuwzględniającą podatku VAT. Szacunkową wartość zamówienia należy ustalić z poszanowaniem reguł zawartych w art. 32–35 P.z.p., a także odpowiednio udokumentować (zob. K. Różowicz, Dokumentacja wartości zamówienia, „Marketing w Urzędzie”, nr 1/2017).

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE