Ładowanie

Prawne aspekty organizowania imprez plenerowych

Organizacja przez jednostki samorządu terytorialnego imprez plenerowych, w tym imprez masowych, daje sposobność do zacieśnienia więzi pomiędzy członkami społeczności lokalnych, jak również do promocji zewnętrznej. Dogodność warunków pogodowych, jak i okres urlopowy, sprzyjają urządzaniu w miesiącach letnich festiwali, festynów, pikników, koncertów czy też wydarzeń sportowych. Jednakże, aby impreza wywoływała wyłącznie pozytywne wspomnienia, zarówno u jej uczestników, jak i u organizatorów, niezbędne jest zapewnienie, by odbyła się w zgodzie z wymogami prawnymi.

 

RODZAJ IMPREZY


Niezależnie od możliwości różnorodnego kwalifikowania imprez plenerowych, w świetle regulacji prawnych najistotniejszy jest podział na imprezy masowe oraz imprezy inne, często określane mianem niemasowych lub zwykłych.

Pomimo że zgodnie ze słownikowym znaczeniem pojęcie „masowy” przywodzi na myśl imprezę, w której bierze udział znaczna liczba uczestników, to aspekt ilościowy nie zawsze przesądza o kwalifikacji prawnej wydarzenia.

Precyzyjne ustalenie charakteru imprezy wymaga m.in. zapoznania się z art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie masowym (dalej: u.b.i.m). Powyższe ma istotne znaczenie, albowiem do imprez masowych znajdują zastosowanie szczególne wymagania przewidzian w ww. ustawie.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45  Strona 46

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE