Ładowanie

Przeciwko cyfrowemu wykluczeniu

Szacuje się, że w Polsce jest od czterech do siedmiu milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Znaczną liczbę stanowią niepełnosprawni z zaburzeniami wzroku i słuchu. Takim osobom w dzisiejszym świecie na pewno jest łatwiej funkcjonować w społeczeństwie dzięki wielu prawom, narzędziom i udogodnieniom. To one sprawiają, że w codzienności mogą być samodzielni, a często nawet aktywni zawodowo. Niejednokrotnie Internet oraz nowe media stają się inspiracją i gwarantem ich samodzielności na wielu płaszczyznach

Z ASA DY PRO JEK T OWA NIA S T RON IN T ERNE T OW YCH P OD K ĄT EM P O T R ZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Osoby niepełnosprawne stanowią znaczny odsetek internautów w Polsce. Wymusza to dostosowanie stron internetowych do specy¡cznych możliwości reprezentantów różnych niepełnosprawności. Szczegółowo zasady wyznaczające projektowanie stron internetowych pod kątem osób z niepełnosprawnościami zawiera dokument WCAG (Web Content Accesibility Guidelines). Określa on cztery główne zasady, według których powinno się projektować strony internetowe: percepcja, funkcjonalność, zrozumiałość oraz rzetelność. Wśród listy zaleceń znajduje się wiele konkretnych wytycznych oraz kryteriów jakości, dzięki którym można poszerzyć grono odbiorców swojej strony również o osoby z niepełnosprawnościami.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE