Ładowanie

Publikowanie zdjęć z miejskich imprez w świetle prawa

Organizowanie imprez odgrywa istotną rolę w kreowaniu pozytywnego wizerunku jednostki samorządu terytorialnego i wyróżnianiu się przez nią na tle konkurencji. Aby w pełni wykorzystać potencjał tkwiący w eventach, pracownicy wydziałów promocji często publikują relacje ze zdjęciami uczestników oraz rozpowszechniają je za pośrednictwem mediów.

ZDJĘCIA OBIEKTÓW WRAZ Z OSOBAMI

Pierwszą możliwą do wyróżnienia kategorią zdjęć są fotografie ukazujące pewne przedmioty, np. scenę, atrakcje rozrywkowe takie jak park linowy, stoiska z zabawkami czy punkty gastronomiczne wraz z osobami, które je obsługują. Zasadniczym celem takich zdjęć jest zaprezentowanie pewnego obiektu w trakcie jego używania, a nie pokazanie konkretnych osób. W takich przypadkach dla rozpowszechniania zdjęć nie jest konieczne uzyskanie zgody osób na nich przedstawionych (art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dalej: pr. aut.). Warto jednak zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich proporcji – tak, by konkretne osoby stanowiły jedynie szczegół całości, a istotą był ten obiekt lub grupa osób z niego korzystająca. Gdy poszczególne osoby lub ich małe grupy będą stanowiły istotę zdjęcia, należy potraktować je jako fotografię jednej lub kilku osób.

ZDJĘCIA ZBIOROWE

Zdjęcia zbiorowe, pomimo że przedstawiają wizerunki co najmniej kilu zebranych w tym samym czasie i miejscu osób, nie są nastawiona na ukazanie poszczególnych postaci. Ich celem jest ukazanie zbiorowości ludzi w określonym momencie, który w odczuciu fotografa zasługuje na uwiecznienie. Fotografie takie mogą ukazywać m.in. tłum zebrany pod sceną czy grupę tańczących par. Opublikowanie takich zdjęć nie wymaga uzyskania zgody osób, których wizerunki zostały na nich ujęte (art. 81 ust. 2 pkt 2 pr. aut.). Oceniając, czy zdjęcie przedstawia zbiór wizerunków tworzących wspólną całość, czy pojedyncze wizerunki kilku osób, można posłużyć się testem eliminacji, polegającym na ocenieniu czy wizerunek konkretnych osób wpływa na istotę zdjęcia (np. czy usuniecie jednej tańczącej pary skutkuje zmianą ujęcia danej całości).
Niewątpliwie na wynik testu eliminacji będzie wpływał stopień wypełnienia kadru przez konkretną osobę. Jeżeli będzie ona widoczna znacznie lepiej od pozostałych postaci lub wypełni ujęcie w istotnie większym stopniu niż inni ludzie, to zasadne jest przyjęcie, że fotografia nie ma charakteru zbiorowego.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 40  Strona 41

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE