Ładowanie

RODO a promocja podmiotów publicznych

RODO to unijny, bezpośrednio stosowany w krajach członkowskich, akt prawny wyznaczający nowy kierunek w filozofii ochrony danych osobowych. Przygotowanie się do stosowania rozwiązań wdrażanych tym aktem ma istotne znaczenie dla wszystkich, których działalność wiąże się z wykorzystywaniem danych osobowych, a zatem również dla jednostek odpowiedzialnych za promocję podmiotów publicznych. Wynika to z doniosłości ochrony danych osobowych przekładającej się m.in. na wysokość sankcji finansowych, jakie mogą zostać nałożone za nieprzestrzeganie wymogów ustanowionych w RODO. Akt ten zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r. Pozostały do tego momentu czas warto poświęcić na zapoznanie się z najważniejszymi zmianami przybliżonymi w niniejszym artykule.

Działalność administracji publicznej w sposób nierozerwalny jest związana z wykorzystywaniem informacji. W ramach różnorodnych procesów, w których udział biorą podmioty sektora publicznego, informacje podlegają m.in. weryfikacji, analizie, gromadzeniu i udostępnianiu. Również w płaszczyźnie promocji jednostek administracji publicznej informacja odgrywa istotną rolę. Podstawowe instrumenty wykorzystywane w ramach działań promocyjnych są nakierowane na komunikację z otoczeniem, a więc zbieranie lub przekazywanie informacji. Wśród różnorodnych informacji, którymi operują osoby odpowiedzialne za promocję jednostek sektora publicznego, można wyróżnić wiadomości o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej – dane osobowe. Są to informacje podlegające ochronie prawnej. Unijnym aktem stanowiącym fundament tej ochrony jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO, rozporządzenie). Od 25 maja 2018 r. regulacje tego aktu będą stosowane bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej, w tym również w Polsce. RODO wprowadza szereg zmian i nowości, w tym mających znaczenie w obszarze promowania podmiotów publicznych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JUSTYNA TUCKA LUTY 1 (7) 2018

Mamo! Ja chcę zdjęcie z misiem!

Zawsze uśmiechnięte i pełne życia. Zaskakują nie tylko kolorystyką, lecz także wymyślnymi kształtami. Takie są żywe maskotki. Dobrze zaprojektowana maskotka, która opowiada historię, może stać się znakiem rozpoznawczym miejscowości, a co za tym idzie – przyciągnąć większą liczbę tury... Czytaj więcej