Ładowanie

Solidna umowa na gminny koncert

Wiosną wiele miast i gmin organizuje imprezy, których głównymi atrakcjami są koncerty. Zanim jednak mieszkańcy tłumnie wezmą udział w wydarzeniu, konieczne jest zawarcie umowy z wykonawcą. Oprócz podstawowych informacji powinna ona zawierać także postanowienia szczególne, które dotyczą m.in. wykorzystania przez organizatora zdjęć i nagrań z koncertu oraz zobowiązania artysty do współpracy przy promocji koncertu. O czym jeszcze trzeba pamiętać przy zawieraniu umów z wykonawcą?

PRECYZYJNE DOOKREŚLENIE PRZEDMIOTU UMOWY

Pomimo tego, że każda umowa powinna precyzyjnie określać przedmiot i zakres obowiązków stron, to w przypadku umów o świadczenie usług ma to szczególnie istotne znaczenie. Oprócz wskazania miejsca i czasu występu w umowie warto przewidzieć m.in.:

  • jakie utwory będą wykonywane (by były one dostosowane do rodzaju imprezy i zgodne z oczekiwaniami organizatora),
  • czas występu z uwzględnieniem konieczności zagrania bisów,
  • określenie liczby przewidywanych prób, które muszą zostać obsłużone techniczne przez organizatora.

Ponadto w umowie powinno wskazać się stronę odpowiedzialną za zorganizowanie infrastruktury i obsługi technicznej, a także określić uzgodnione w tym zakresie wymagania, dotyczące m.in.

  • warunków lokalowych,
  • wymogów dotyczących sceny, nagłośnienia czy oświetlenia (szczegółowe kwestie techniczne zasadniczo regulowane są w ramach załącznika do umowy – jest to tzw. rider techniczny).

Poza wzajemnymi obowiązkami stron w kontrakcie trzeba doprecyzować również kwestię posiadania przez zespól odpowiednich uprawnień, pozwalających na wykonywanie utworów stanowiących covery (wykonawca nie jest ich autorem) czy też uiszczenia opłat na rzecz ZAiKS-u. Uzgodnienie i dookreślenie tej materii nie tylko pozwala na racjonalne określenie warunków finansowych współpracy, ale również chroni przed negatywnymi konsekwencjami ewentualnych nieporozumień.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 38  Strona 39

POBIERZ MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE