Ładowanie

Specjalista ds. marketingu w gąszczu informacji

Działania marketingowe opierają się na umiejętnym wykorzystaniu informacji, w tym na ich efektywnym pozyskaniu, skutecznym przetworzeniu oraz przekazaniu adresatom w sposób korzystny dla nadawcy. Dokonywana przez specjalistę ds. marketingu obróbka informacji, musi nie tylko zapewnić efektywność komunikacji, ale również mieścić się w ramach prawnych

Korzystanie z materiałów zewnętrznych jako wyjątek

Pozyskując fragmenty materiałów zewnętrznych, należy pamiętać o poszanowaniu praw, w tym autorskich, jakie potencjalnie mogą przysługiwać ich twórcom. Najdalej idący stopień zachowawczości powinien skłaniać do publikowania w mediach społecznościowych wyłącznie materiałów własnych, w całości opracowanych przez pracowników urzędu lub wytworzonych przez podmioty zewnętrzne (np. agencje) na rzecz i zlecenie podmiotu publicznego (pod warunkiem zapewnienia sobie odpowiednich praw mocą zawartej umowy). Korzystanie z materiałów zewnętrznych powinno nastąpić wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne, a nadto zostanie poprzedzone uzyskaniem uprawnień do korzystania z utworu, lub jego fragmentu (np. poprzez uzyskanie licencji). W przypadku podmiotów publicznych, dla których naruszenie praw autorskich byłoby bardzo niedogodne nie tylko ze względów prawnych, ale i wizerunkowych, ww. reguła wiodąca powinna być respektowana w możliwie najszerszym zakresie. Daleko idąca dbałość o interes podmiotu publicznego, w tym o jego dobre imię, nie powinna jednak przeradzać się w odstępowanie od korzystania z uprawnień do dozwolonej eksploatacji utworów, które to uprawnienia ułatwiają efektywne osiągnięcie celów marketingowych.

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 47  Strona 48  Strona 49  Strona 50

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE