Ładowanie

Współpraca z influencerami realizowana przez podmioty publiczne

Korzystanie z osób rozpoznawalnych w social mediach jako nośników informacji oraz opinii stosowane jest jako jeden z mechanizmów promocji, w tym podmiotów publicznych. Influencer marketing zyskuje na popularności ze względu na jego skuteczność. Niemniej jednak, aby wykorzystanie wskazanej formy promocji nie wywołało rezultatu biegunowo odmiennego od zamierzonego, warto zadbać o umowę, która będzie odpowiednio zabezpieczała interes zamawiającego.

PRECYZYJNE OPISA NIE PRZEDMIOTU UMOWY

Niezależnie od tego, czy umowa zawierana jest bezpośrednio z in¤uencerem, czy też za pośrednictwem agencji reklamowej, niezbędne jest precyzyjne określenie jej przedmiotu (ścisłe sparametryzowanie dzieła – §lmu, artykułu, zdjęcia itp.). Treść kontraktu stanowi podstawowy materiał przy ustaleniu tego, jakie obowiązki obciążają in¤uencera, a w konsekwencji, jakie mierniki należy zastosować, oceniając, czy należycie się z nich wywiązał. Jak wskazał SN w wyroku z dnia 9 kwietnia 2019 r., II UK 105/18 „umowa o dzieło jako umowa rezultatu musi zawierać kryteria, w oparciu o które możliwa będzie wery§kacja jej wykonania. Oznacza to, że wykonujący musi wiedzieć, w oparciu o jakie przesłanki (parametry) dane dzieło ma być wykonane. Przesłanki te muszą mieć charakter cech indywidualnych”. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować trudnością w zanegowaniu należytego wykonania umowy, a w konsekwencji koniecznością zapłacenia za dzieło niespełniające niewyrażonych w umowie oczekiwań i wymogów zamawiającego.

Powyższe nie oznacza, że w umowie nie można przewidzieć subiektywnych i ocennych mierników, które zapewnią odpowiednią swobodę twórczą in¤uencerowi, gdy jego skuteczność warunkowana jest m.in. autentycznością, którą można utracić zbyt daleko posuniętą ingerencją zamawiającego. Niemniej jednak subiektywne mierniki powinny zostać uzupełnione wymiernymi oczekiwaniami. Parametry wykorzystane do opisania przedmiotu umowy będą następnie służyć wery§kacji zgodności materiału z umową. Niewyrażenie lub nazbyt ogólne wyrażenie oczekiwań względem wykreowanego przez in¤uencera dzieła utrudni zakwestionowanie jego zgodności z umową.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 44  Strona 45  Strona 46  Strona 47  Strona 48

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE