Ładowanie

Zamówienia publiczne w dobie epidemii”, Edyta Gwóźdź

Epidemia koronawirusa w znaczący sposób wpłynęła na rynek zamówień publicznych, wprowadzając spore ograniczenia mające wpływ na ciągłość dostaw materiałów, usług oraz dostępność pracowników. Niniejsza sytuacja przekłada się na sytuację wykonawców realizujących zarówno kontrakty inwestycyjne, jak również inne umowy na dostawy i usługi zawarte w rygorze prawa zamówień publicznych.

 

Należy zaznaczyć, iż obecna sytuacja ma negatywny wpływ nie tylko na realizację umów już zawartych, ale również na toczące się i przyszłe postępowania o zamówienie publiczne, co przekłada się bezpośrednio na brak możliwości prawidłowego spełnienia przez wykonawców świadczeń wynikających z umów.

W konsekwencji powyższego 24 czerwca 2020 r., przewidując, że sytuacja epidemiologiczna będzie miała znacząco ujemne skutki na przebieg większości zamówień publicznych, wprowadzono do prawodawstwa kolejne przepisy mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom wystąpienia epidemii koronawirusa i zmierzające do zastosowania określonych środków zaradczych w tym zakresie. Ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 ustawodawca dokonał zmiany również w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w regulacjach określających zasady udzielania i wykonywania zamówień publicznych w czasie epidemii,  czyli w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Powołana na wstępie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. zwana tarczą antykryzysową 4.0, weszła w życie w dniu 24 czerwca 2020 r.

 

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE