Ładowanie

Zgodna z prawem strona WWW podmiotu publicznego

Strony internetowe podmiotów publicznych to nie tylko Biuletyn Informacji Publicznej. Wiele podmiotów sektora publicznego obok zindywidualizowanej podstrony BIP kreuje również odrębne strony internetowe, które nakierowane są w szczególności na realizację funkcji: informacyjnej, komunikacyjnej oraz promocyjnej. Budowa strony urzędu wymaga nie tylko pomysłu na jej zawartość treściową czy szatę graficzną, lecz również uwzględnienia wymogów prawnych.

 

Działalność podmiotów sektora publicznego jest bardziej szczegółowo regulowana przepisami prawa niż podmiotów prywatnych. W związku z tym podstawową kwestią pozostaje, czy oprócz strony podmiotowej BIP, mogą one wykorzystywać również inne, w tym konkurencyjne dla BIP, internetowe mechanizmy komunikacyjne, wyraźnie nieprzewidziane prawem (np. serwisy gminy, portal powiatowy itp.). Taką możliwość daje się wywieść m.in. z reguł konstytucyjnych, w tym z art. 61 Konstytucji RP, rozpatrywanych z uwzględnieniem niewładczego charakteru działań informacyjnych. Nadto w szeregu regulacji prawnych odwołano się szeroko do stron internetowych podmiotów publicznych (np. w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne). Ponadto w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie BIP wprost wskazano, że jeżeli podmiot publiczny ma własną stronę WWW, stronę podmiotową BIP utworzoną przez ten podmiot wydziela się z tej strony przez umieszczenie na stronie głównej WWW linku zawierającego logo BIP, umożliwiającego bezpośredni dostęp do podmiotowej strony BIP.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 57  Strona 58

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE