Ładowanie

Zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych. Czyli co nas czeka od 1 stycznia 2021 r.

Wielkimi krokami zbliża się zmiana ustawy Prawo zamówień publicznych, której przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Niniejsza zmiana uznawana jest za największe przedsięwzięcie legislacyjne ostatnich kilkunastu miesięcy. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom nie tylko podmiotów publicznych obowiązanych do stosowania ustawy, ale również wykonawcom ubiegającym się o zamówienie publiczne.

Można pokusić się o stwierdzenie, że nowe prawo zamówień publicznych zawiera wiele rozwiązań przyjaznych, czyli elastycznych, mniej skomplikowanych, prostszych i łatwiejszych w stosunku do obecnie obowiązującego prawa. Przy czym część przedstawionych norm jest przyjazna zarówno dla zamawiających, jak i dla wykonawców, a część tylko dla jednej ze stron.

Konieczność zwiększenia przejrzystości i spójności regulacji w zakresie zamówień publicznych to uporządkowanie przepisów za pomocą nowej systematyki i podziału ustawy na przepisy materialne oraz proceduralne, a także podział działów na, mniejsze niż do tej pory, rozdziały z wydzielonymi oddziałami – począwszy od przepisów ogólnych, właściwych dla postępowań o mniejszych i większych wartościach poprzez przepisy odrębne dla tych postępowań.

ISTOTA NOWEJ USTAWY PZP

Nowe prawo jest również odpowiedzią na wyzwanie postawione w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której wskazano, że zamówienia publiczne są jednym z obszarów, których usprawnienia mogą przyczynić się do zapewnienia stałego wzrostu gospodarczego kraju przez prowadzenie zrównoważonej polityki gospodarczej sprzyjającej zapobieganiu wykluczeniu społecznemu i gospodarczemu. Dlatego też tak istotne stało się wprowadzenie usprawnień proceduralnych ułatwiających przedsiębiorcom, w szczególności z sektora MŚP, dostęp do zamówień. Obecnie obowiązująca ustawa P.z.p. nie ma wydzielonej części zamówień klasycznych poniżej i powyżej progów unijnych, a tryby i zasady udzielania zamówień krajowych właściwie nie różnią się od zamówień unijnych. W nowej ustawie proponuje się wyodrębnienie oraz znaczące uproszczenie i uelastycznienie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych przez odejście od stosowania trybów właściwych dla zamówień powyżej progów unijnych i zwiększenie autonomii zamawiającego w kształtowaniu procedury wyłonienia wykonawcy

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą prenumeratę w wersji PREMIUM.

   

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 51  Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE